Ugrás a tartalomra

A NÉPSZÁMLÁLÁSON IS BÜSZKÉN VÁLLALOM: MAGYAR VAGYOK!

Fontos tudnivalók

A kérdőív nyelve

A kérdőív kitöltése szerb nyelven történik, viszont mindenkinek jogában áll a kérdéssort nyomtatott formában magyar nyelven is kézhez kapni, ha pedig a kérdezőbiztos nem tud magyarul, kérhetünk mellé magyarul tudó asszisztenst, aki segíti a kérdőív kitöltését.


Elektronikus adatgyűjtés

Az idei az első alkalom, amikor nem használnak papíríveket, hanem elektronikus kérdőívekkel próbálják meg kényelmesebbé és gyorsabbá tenni a kitöltést. A digitális kérdéssorok ellenére, és sajnos más országok sikeres gyakorlatával ellentétben, nálunk a kérdőív nem tölthető ki önállóan online, számunkra tehát egyelőre marad a kérdezőbiztos általi személyes adatfelvétel.


Egyeztetés a számlálóbiztossal

Fogadjuk bizalommal a számlálóbiztost! Ha valakinek nem felel meg a számlálóbiztos által javasolt első időpont, mindenképp egyeztessen vele egy újat, amikor biztosan tudja fogadni. Amennyiben a személyes találkozás a kérdezőbiztossal összeegyeztethetetlen, lehetséges az adatok telefonos bediktálása is. 


Családtagok távolléte

Ha egyes családtagok épp nincsenek otthon (dolgoznak, elutaztak, ideiglenesen más településen vagy külföldön tartózkodnak), amikor jön a számlálóbiztos, akkor a jelen levő háztartástag köteles válaszolni az ő nevükben is, akárcsak a 14 év alatti gyermekek esetében is.

Figyelem: a velünk egy lakcímen élő, épp távollévő személyeket is jogunk és kötelességünk összeíratni; helyettük, továbbá közvetlen szomszédaink helyett ezek távollétében is jogunk és kötelességünk – legjobb tudásunk szerint – válaszolni; mindezt annak érdekében, hogy egyetlen személy se maradjon ki az összeírásból. 

Amennyiben velünk egy lakcímen él olyan háztartás is, akinek egyetlen tagja sincs jelen a kérdőívek kitöltésekor, kezdeményezni kell a kérdezőbiztosnál ezek telefonos összeírását – legalább az etnikumra, az anyanyelvre és a felekezeti hovatartozásra vonatkozó kérdésekre vonatkozóan. A telefonos adatszolgáltatás engedélyezett még ezen kérdések esetében is! Figyelmeztessük a számlálóbiztost is, ha azt állítaná, hogy a kiskorúak vagy az épp távol levő családtagok esetében ezekre a kérdésekre más háztartástag nem válaszolhat, vagy hogy-e kérdések telefonos megválaszolása nem engedélyezett.

Családtagok és családon belüli háztartás

Mindenkire vonatkozóan külön ki kell tölteni a kérdőívet, akik egy háztartásban élnek: gyerekekre, felnőttekre, idősekre, és azokra is, akik ideiglenesen külföldön tartózkodnak. Külön fontos figyelni arra is, hogy mindenkinek helyesen legyen beírva nemzeti hovatartozása, anyanyelve és felekezeti hovatartozása.
Az etnikumra, az anyanyelvre és a felekezeti hovatartozásra vonatkozó kérdésekre csak saját háztartásunk tagjaira vonatkozóan válaszolhatunk. Egy háztartásnak minősül azon személyek családi és egyéb közössége, akik együtt laknak és együtt költik bevételeiket alapvető életszükségleteik kielégítésére. 

Háztartásnak leggyakrabban a szülők kiskorú és egyedülálló nagykorú gyermekeikkel együtt minősülnek. Ha például a családdal él az egyik nagyszülő is, ő külön, egyszemélyes háztartást képez. Ugyanúgy amennyiben például a háztartásban a gyermek megházasodik, viszont házastársával együtt továbbra is egy fedél alatt él szüleivel, az ifjú házaspár külön háztartásnak minősül. Ezért fontos, hogy a kérdőívek kitöltésekor jelen legyen minden háztartás legalább egy tagja, aki nyilatkozik az etnikumra, az anyanyelvre és a felekezeti hovatartozásra vonatkozó kérdésekre a házastársa helyett.